Het kunstenaarsnetwerk organiseert een gezamenlijk thema Dubbelkunst (van 18-6 t/m 7-8-2022). De bedoeling is dat 2 kunstenaars elkaar inspireren tot het maken van een gemeenschappelijk kunstwerk of afzonderlijke kunstuitingen waaruit de wederzijdse inspiratie blijkt. Ineke van Stiphout (viltster) is op mijn uitnodiging ingegaan en zijn doende werk te produceren. De huidige dia’s geven een beeld van het begin van de samenwerking.