Drie crucifixen vormen de kern in het drieluik ‘Die Entzauberung der Welt’. Het drieluik is een vrije (en eendimensionale) interpretatie van het door Max Weber (socioloog) gemunte concept, dat hij  ‘de onttovering van de wereld’ heeft genoemd.

Heel kort gezegd: In een onttoverde wereld ontstaat een zingevingvacuüm, dat als het ware opgevuld moet worden met nieuwe zekerheden, met nieuwe betoveringen. De magie van kribbe en crucifix is verdwenen en vervangen door de betovering van cadeautjes met kerst en beschilderde eitjes met pasen.