Wolkenbollen

Objecten van (vrij zeldzaam) grijs albast. Door de afdeling Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde, TU Delft geschonken aan het Onderzoeksinstituut Technische Bestuurskunde van de TU Delft vanwege de gastvrije opvang na de brand (mei 2008) van het faculteitsgebouw. In september 2008 nam de directeur van het Instituut, prof. dr. P. Boelhouwer, het geschenk in ontvangst.